Menu Zamknij

Religie świata

Na świecie istnieje bardzo dużo wyznań. Niestety przez to na ziemi często tworzą się różne konflikty. Większość ludzi uważa, że ich wyznanie jest najważniejsze i właśnie w takich sytuacjach potrzebna jest tolerancja.

Pod względem liczby wyznawców największą religią świata jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną, czyli wyznawcy wierzą w jednego boga. Według chrześcijan, Bóg objawiał się ludzkości stopniowo w całej historii świata. Proces ten swą pełnię osiągnął w osobie Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie wyznają, że Bóg jest stwórcą świata widzialnego i niewidzialnego. Ogromnym wkładem chrześcijan w kulturę i prawo Europy jest 10 przykazań, które możemy znaleźć w Biblii. Przykazania wyszczególniają podstawowe warunki utrzymania żywej wspólnoty pomiędzy Bogiem i Jego wyznawcami. Zapraszają wierzących do współuczestniczenia w rozpoczętym przez Boga wyzwalaniu całej ludzkości po to, aby wszyscy zachowali w sobie obraz Boga i mogli żyć wolni. Przypomnijmy sobie te zasady:

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

II. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.

III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

IV. Czcij ojca swego i matkę swoją.

V. Nie zabijaj.

VI. Nie cudzołóż.

VII. Nie kradnij.

VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

IX. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

X. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Kolejną religią jest islam. „Islam” oznacza „poddanie się Bogu”. Jako bezkompromisowy monoteizm podkreśla jedyność Allaha i działanie Boga w codziennym życiu człowieka. W islamie Koran uważa się za wieczne i niezbywalne objawienie Boga, który przez archanioła Gabriela przekazał Muhammadowi wzorzec takiego życia, jakie zdaniem wyznawców islamu podoba się Bogu. Wierni korzystają z „Pięciu filarów islamu”, według których żyją. W życiu codziennym islam przykłada szczególną wagę do praktycznego prawodawstwa i wiąże religię z elementami socjalnymi i społecznopolitycznymi.

Z kolei zasadniczym elementem judaizmu jest wiara w przymierze jedynego Boga (Jahwe) z ludźmi, których on sam stworzył i którym dał swoje przykazania. Pierwotne przymierze Boga z Noem i Abrahamem zostało rozszerzone przez przymierze z Mojżeszem, któremu Bóg przekazał Torę z zawartym w niej prawem i podstawowymi naukami judaizmu.

Pierwotną zaś religię Japonii – shintoizm – można określić mianem animistycznej religii naturalnej, ze względu na kult przyrody. Wyznawcy tej religii wierzą w mity o pochodzeniu wszechświata mówiące o bogini Amaterasu i cesarzu. Kult przodków i kult duszy kształtował i kształtuje sposób myślenia Japończyków po dzień dzisiejszy. Od VI wieku w Japonii rozprzestrzeniał się buddyzm, który przyjął tam bardzo specyficzny kształt i na różne sposoby związał się z myślą japońską. Dzisiaj buddyzm japoński jest silnie zaangażowany w światowy ruch na rzecz pokoju.

Chiny to wielki kraj i też ma swojego Boga. Jednak Chińczycy kierują się głównie dwiema zasadami: yin i yang. Wierzą, że Tao jest źródłem i siłą wszelkiego bytu, z którego rozwinęło się wszystko, co istnieje. Większość populacji wyznaje konfucjanizm i taoizm. Taoizm propaguje postawę kontemplacyjną zachowującą daleko idącą wstrzemięźliwość wobec spraw tego świata i wprowadza w życie pojęcie wu-wei („nie-działanie”). Natomiast konfucjanizm, który można by określić mianem kultu państwowego, wymaga poszanowania tradycji społecznej i aktywnego działania każdego człowieka na rzecz dobra wspólnego.

„Sukhothai”. Licencja: CC BY 2.0 na podstawie Wikimedia Commons

Jedną z bardziej popularnych religii jest buddyzm. Słowo buddyzm pochodzi od sanskryckiego „buddh”, co oznacza przebudzenie się z ciemności niewiedzy do światła nauki. Pierwotny buddyzm nie przywiązywał znaczenia do postaci Gautamy Buddy. Podkreślał raczej wagę osiągania wiedzy własnymi siłami, bez boskiego objawienia, przede wszystkim przez medytację rozumianą etycznie, prowadzącą przez „cztery szlachetne prawdy”. Późniejsza nauka uczyniła duże ustępstwa na rzecz wiary ludowej i magicznych praktyk leczniczych, przez co istotne znaczenie uzyskała wiara w bogów.

Hinduizm jest najbardziej zróżnicowaną spośród wielkich religii, uosabia bowiem prawie wszystkie, znane ludzkości, przejawy religijności: od kultu bóstw przyrody przez politeizm, aż po filozoficzne: monoteizm i wiarę w porządek świata. Ściśle wiąże się z określonymi strukturami społecznymi i wymaga składania rytualnych ofiar. Znamienne jest prawo automatycznej odpłaty, opisujące wędrówkę dusz i następowanie po sobie kolejnych „wieków” świata.

Bez względu na to, jaką wyznajemy religię lub nie wyznajemy żadnej, powinniśmy uszanować odmienność wyznań i przekonań na całym świecie. Religijne wybory narodów świata nierzadko powiązane są politycznie i gospodarczo. Tym bardziej istotne jest szerzenie tolerancji, także na płaszczyźnie wyznaniowej.

Korzystałam ze źródła internetowego: religia.tetagram.pl

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strefa Młodych