Hot! Zakaz dyskryminacji

Wypowiedzi uczniów

Każdy człowiek ma prawa – jedna osoba i druga takie same. Każdy człowiek jest taki sam i ma takie same prawa.
Agnieszka

…w szkole… nauczyciele mają lepiej, mają więcej praw
m, kl. 1g

Nauczyciele są za swoje nieprzygotowania traktowani ulgowo, nie muszą zgłaszać nieprzygotowań, ściągać butów, mają stały dostęp do czajnika itd. Są to bardzo błahe sprawy w obrębie szkoły, ale podobnych sytuacji można znaleźć wiele…
Panna anonim, kl. 1g

Przyznaję się bez bicia, że nie znam żadnych praw dziecka, ale podejrzewam, że są one identyczne jak prawa dorosłych, tylko bardzo, bardzo uszczuplone. Tak więc najważniejszym prawem człowieka jest według mnie prawo do własnego zdania.
Mimo że prawa dziecka są skróconymi prawami człowieka w wersji demo, to wcale nie oznacza, że te skrócone prawa są przestrzegane.
Panna anonim, kl. 1g

Jak nauczyciel mówi źle, to mamy prawo poprawić nauczyciela. Jak ja tak robię, to nauczyciel mnie ucisza, bo boi się, że wyjdzie na to, że jest głupszy od ucznia.
Wiktor, kl. IIIG

Prawa dziecka nie są moim zdaniem przestrzegane, bo ludzie myślą, że dzieci o niczym nie mają pojęcia, ale dziecko i młodzież mogą być nawet mądrzejsze od dorosłych.
Jess, kl. IIg

Komentuje Karolina Oponowicz

Dyskryminacja to mniej przychylne traktowanie osoby z powodu cechy, którą ta osoba nosi. Dokumenty praw człowieka zakazują różnicowania ze względu na szereg cech, w szczególności: płeć, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i rasa, wyznanie, orientacja seksualna. Niekiedy mówią one także o poglądach politycznych, statusie majątkowym, społecznym czy urodzeniu.

Polska Konstytucja (art. 32) wprowadza zasadę równego traktowanie obywateli przez władze publiczne i zakazuje dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Poza tym obowiązują u nas zakazujące dyskryminacji dokumenty prawa międzynarodowego (jak np. Konwencja o Prawach Dziecka) oraz prawo Unii Europejskiej, które stało się częścią polskiego porządku prawnego.

Prawo antydyskryminacyjne jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi praw człowieka, sukcesywnie ochrona przed dyskryminacją zamienia się z zasady ogólnej w tzw. twarde prawo, które zakazuje nierównego traktowania osób noszących konkretne cechy w konkretnych sytuacjach jak np. dostęp do pracy, edukacji, usług.

Należy pamiętać, że dyskryminacja to nieuzasadnione różnicowania – np. gorsze traktowanie przez nauczyciela dziecka z niepełnosprawnością mimo tego, że osiąga ono takie same wyniki w nauce jak jego pełnosprawni koledzy. Istnieją jednak wiele sytuacji, w których różne traktowanie osób nie jest dyskryminacją – np. nieprzyjęcie chłopaka do żeńskiej szkoły.

Karolina Oponowicz, socjolog, koordynator Warsztatów Praw Człowieka w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Ciekawy artykuł? Podziel się ze znajomymi!

Dodaj komentarz

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola: *