Hot! Prawo do życia Art. 6, 7, 8 Konwencji

Wypowiedzi uczniów:

Według mnie najważniejsze prawo dziecka to niezbywalne prawo do życia. Uważam, że jest ono najcenniejsze, ponieważ żadne inne normy nie będą respektowane, jeśli odbierzemy człowiekowi prawo do życia. Co więcej, odbierzemy go małemu człowiekowi, który będąc istotą bezbronną nie ma wpływu na swój los. Dzięki temu paragrafowi każde dziecko ma prawną możliwość przyjścia na świat. Oznacza to, że nie ma dzieci cenniejszych i tych mniej wartościowych, wszystkie są tak samo ważne i wartościowe. Chciałabym dodać, że niezbywalne prawo do życia to nie tylko prawo do narodzin, ale norma chroniąca życie człowieka dorastającego i dojrzewającego. Szczególnie istotny jest fakt, że prawo do życia cechuje niezbywalność. W przeciwieństwie do innych paragrafów, prawo do życia nie może zostać odebrane żadnemu dziecku bez względu na okoliczności.
Drugie prawo, które uważam za szczególnie ważne to norma dotycząca humanitarnego traktowania dzieci. Jest to prawo stworzone do ochrony życia oraz godności dziecka. Wybrałam je, ponieważ humanitaryzm oznacza poszanowanie godności, zakazuje ubliżania i poniżania otaczających nas osób. Dzięki niemu człowiek może nie tylko żyć, ale rozwijać się w poszanowaniu własnych wartości. Moim zdaniem prawo do życia i do traktowania humanitarnego to minimum, jakie powinno być zagwarantowane każdemu dziecku na całym świecie. To minimum sprawia, że wszyscy mali ludzie tego świata są tak samo, czyli wiele warci. Niestety, to minimum wydaje się być czasem za duże dla dorosłych, dlatego ważne jest, abyśmy zdawali sobie sprawę, że póki nie zapewnimy dzieciom podstawowych praw, inne normy również nie będą przestrzegane.
Weronika

Według mnie najważniejszym prawem jest prawo do życia, gdyż dziecko poczęte, to dziecko i powinniśmy dać mu szansę życia, a nie poddawać je aborcji.
Kamila

Najważniejsze prawo, które mają dzieci i młodzież to prawo do patriotyzmu, czyli to, że każdy człowiek, niezależnie od wieku, może mówić w ojczysty języku, praktykować kulturę ojczystą. Takie prawo daje pewność, że podczas nauki w języku polskim nie zostanie rozstrzelany przez obywatela innego kraju, któremu nie podoba się Polska.
Patryk

Prawo do życia i rozwoju jest ważnym prawem, ponieważ każde dziecko powinno się rozwijać pod różnymi względami. Każdy jest zobowiązany do tego, by nie zmarnować swojego życia i wykorzystać je jak najlepiej umie.
Aneta

Moim zdaniem najważniejsze jest prawo do życia (jeżeli w ogóle jest takie prawo). Wydaje mi się, że przykładem łamania takiego prawa jest aborcja.
Lamus, kl. IIg

Komentuje Adam Szymaniak:
W Polsce prawo do życia dzieci jest zabezpieczone na poziomie zbliżonym do pozostałych państw Unii Europejskiej. Dzieci, podobnie jak dorośli, przykładają ogromne znaczenie do ochrony życia. Mają świadomość, że jest to najważniejsze z praw w katalogu praw człowieka. Kontrowersje zaczynają się przy próbie określenia pojęcia „życia”, jego początku, jak i końca. Dzieci zadają sobie tutaj pytania zbliżone do dylematów dorosłych. Czy nienarodzony jest osobą, której przysługuje prawo do ochrony życia (aborcja)? Od którego momentu życie powinno podlegać bezwzględnej ochronie prawnej? Czy ochrona życia powinna być powiązana z jego jakością? Czy każdy (np. 12-letnie dziecko w Holandii) ma prawo podjąć samodzielną decyzję o zakończeniu życia? Jak państwo powinno traktować osoby, które np. uległy wypadkowi i nie są w stanie samodzielnie wyrazić swojej woli w kwestii podtrzymywania ich przy życiu? Czy należy karać za pomoc w samobójstwie motywowaną miłosierdziem? I wreszcie, czy kara śmierci powinna być stosowana w Polsce – również wobec osób poniżej 18. roku życia? Uważam, że niezależnie od tego, czy jest się 11-letnim dzieckiem czy 32- lub 72-letnim dorosłym, pytania te stanowią (i stanowić będą) rdzeń dyskusji o znaczeniu prawa do życia.

Adam Szymaniak, prodziekan ds. dydaktycznych i wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ciekawy artykuł? Podziel się ze znajomymi!

Dodaj komentarz

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola: *