Hot! „Bo pamiętnik jest po to, żeby nie zapomnieć”

W związku ze zbliża­ją­cym się wielkimi krokami Rok­iem Janusza Kor­czaka warto przez chwilę przyjrzeć się postaci tego wspani­ałego ped­a­goga, lekarza i autora książek dla dzieci. A doskon­ałym sposobem na to jest lek­tura książki Iwony Chmielewskiej „Pamięt­nik Blumki”, której pre­miera odbyła się w Biurze Rzecznika Praw Dziecka 16 listopada 2011 roku.

Jest to wyjątkowa opowieść małej żydowskiej dziew­czynki – tytułowej Blumki, która znalazła schronie­nie w prowad­zonym przez Kor­czaka Domu Sierot. Blumka opowiada o kole­jnych dni­ach swo­jego życia, spęd­zonych pod opieką Pana Dok­tora. Ale także o potrze­bie bez­pieczeństwa, dziecię­cych fan­taz­jach i przede wszys­tkim trud­nym do zrozu­mienia cier­pi­e­niu sierot. Dziew­czynka w swoim pamięt­niku tworzy też osobliwy tes­ta­ment Janusza Kor­czaka. Pokazuje, że dla „Pana Dok­tora” niezwykle ważne było naucze­nie sza­cunku do dzieci, które po prostu mają prawo być szczęśliwe.

Cała książka Iwony Chmielewskiej opa­tr­zona jest również pięknymi ilus­trac­jami. Zde­cy­dowanie więc warto poświę­cić chwilę czasu na przeczy­tanie wspom­nień Blumki, ponieważ jak sama mówi w ostat­nich słowach książki :”Bo pamięt­nik jest po to, żeby nie zapomnieć.”

Ciekawy artykuł? Podziel się ze znajomymi!

Dodaj komentarz

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola: *