Hot! Co to jest rozbój?

Janek Kowalski oskarżony o to, że „używając przemocy poprzez wykręcenie ręki zabrał w celu przywłaszczenia flamaster i 2 zł”. Albo: „grożąc pokrzywdzonemu scyzorykiem zrabował telefon komórkowy”.

Tego typu akty oskarżenia trafiają coraz częściej do Sądu, a w życiu takie sytuacje zdarzają się nagminnie. Prokurator wnosi o wymierzenie 17-letniemu uczniowi kary kilku lat pozbawienia wolności. Obrońca prosi o łagodne potraktowanie, obarczając winą młody wiek i głupotę sprawcy.

Siedzący na ławie oskarżonych nastolatek przebywający od kilku miesięcy w areszcie śledczym błaga:

Będę chodził do Kościoła, będę się uczył, słuchał rodziców tylko wypuście mnie z więzienia. Ja nie wiedziałem, że za taki czyn grozi kara, młodzież tak postępuje mnie też zabrano plecak i nic się nie działo.

Art. 280 kk stwierdza jednak w § 1:

Kto kradnie używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem, albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2 Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym, albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech. (Górna granica zagrożenia wynosi 15 lat)

Oznacza to, że jeżeli sprawca grożąc np. scyzorykiem żąda od pokrzywdzonego choćby 1 zł grozi mu za to co najmniej 3 lata pozbawienia wolności.

Wykonanie kary orzeczonej w takim wymiarze nie może być warunkowo zawieszone, a sprawca z reguły zostaje tymczasowo aresztowany. Ważne jest również to, że nieletni który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się rozboju może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskutecznie (art. 10 § 2 kk).

Oznacza to w praktyce, że niepoprawny piętnastolatek może trafić do zakładu karnego nawet na kilka lat, często za symboliczną złotówkę, jeżeli groził pokrzywdzonemu użyciem przemocy.

Młodzież musi zrozumieć, że życie nie jest grą komputerową ani filmem. Po drugiej stronie przestępczego zachowania jest zawsze osoba pokrzywdzona i odpowiedzialność, którą trzeba ponieść.

Anna Wesołowska, Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

Ciekawy artykuł? Podziel się ze znajomymi!

Dodaj komentarz

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola: *